Artikulációs zavar, pösze terápia


Mit jelent az artikulációs zavar? Mi az a pöszeség?

A beszédhangok következetesen helytelen kiejtését nevezzük artikulációs zavarnak, pöszeségnek.

Három csoport szerint vizsgálhatjuk meg őket.

  • Kiterjedés alapján
  • Ok alapján
  • Tünet szerint

Mi történik a logopédiai terápia során?

A terápia célja a hangok helyes ejtésének elsajátítása majd alkalmazása. A tanulási folyamat a gyermek életkorának megfelelően, játékos formában zajlik. Magában foglalja az artikulációs mozgások ügyesítését, az auditív észlelés fejlesztését, később pedig a tanult hang fejlesztését, rögzítését és automatizálását, végül pedig a spontán beszédbe való beépítését.

Logopédusunk, Markó Anna adatlapja

Logopédiai terápiáink:

Logopédiai felmérés
Beszédészlelés és beszédmegértés terápiája
Nyelvlökéses nyelés terápiája
Beszédindítás
Diszlexia prevenció