Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (DSZIT)


A Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (DSZIT) módszere játékos formában segíti a gyermekek idegrendszeri és lelki fejlődését. A terápia során a direktivitás-nondirektivitás érzékeny talaján mozogva a terapeuta biztonságot nyújt, miközben változatos mozgásos lehetőségeket kínál a játéktérben a gyerekeknek, akik idegrendszeri érettségüknek és aktuális érzelmi állapotuknak megfelelően választanak ezek közül.

A terápia változatos eszközhasználata miatt játékos, aktív, örömteli. Célja a gyermekekben rejlő öngyógyító lehetőség kiteljesedése, idegrendszerük érettebbé tétele, lelki elakadásaik megoldása. Történhet egyéni, csoportos illetve szülő-gyerek terápia formában.