NILD tanulásterápia


A NILD Terápia a különböző tanulási/kognitív képességeket fejlesztő, terápia, 5 éves kortól.

A módszer fejleszti az olvasási és anyanyelvi készséget, a szövegértést, a matematikai készséget. Segítséget nyújt az információ befogadásában, feldolgozásában és különböző stratégiákat ad a problémák megoldására.

Az optimális terápia heti 2×80 perc, ami alatt az összes iskolai készséget (olvasást, írást, helyesírást, matematikai gondolkodást) a különböző észlelési területeket(látás, hallás, tapintás) és a gondolkodást fejlesztjük.

A terápiát egy komplex vizsgálat előzi meg, ahol felmérjük a különböző területeket és keressük azok erősségeit és gyengeségeit, ami majd az egyéni fejlesztés alapja lesz. A terapeuta 26 technika közül választja ki a gyermek számára legmegfelelőbbet.

A sikerek érdekében a gyermeknek és a szülőnek is több feladata van: házi feladat elkészítése ill. ellenőrzése, írás gyakorlása. A terápián a szülők is részt vehetnek, így a technikák elsajátításában segíthetnek gyermeküknek, s használhatják azokat a mindennapi életben.