TANULÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK FEJLESZTÉSE


Korosztály:         1.-8. osztályos
Időtartam:          45 perc
Max. létszám:    2 fő

A foglalkozások egyéni és páros formában is megvalósulhatnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a részképességek (idői, téri, síkbeli orientáció, vizuális percepció, beszédpercepció, figyelem, grafomotórium) hiányosságainak felzárkóztatására, hiszen sokszor az olvasás, írás vagy matematikai készségek elmaradása mögött a részképességek gyengeségei állnak.

A foglalkozásokon természetesen olvasás, írás és matematikai készség fejlesztés is történik, de nem korrepetálás.

A cél, nem az adott tananyag, házi feladat pótlása, hanem az adott hiányos készség optimális szintre hozása.