TSMT torna


TSMT terápiáink

Állapot- és mozgásvizsgálat

Csoportos TSMT torna

Egyéni TSMT torna

Mini TSMT

A TSMT módszer (Tervezett Szenzo- Motoros Tréning) egyfajta szenzor integrációs terápia, melyet dr. Lakatos Katalin fejlesztett ki.

A gyermekek fejlődésének nagyon fontos eleme a mozgás. A mozgásfejlődés üteme (ideje, módja) előre vetíti a gyerekek idegrendszeri érettségének, általános fejlődésének, későbbi sikeres iskolai beilleszkedésének, beválásánek esetleges problémáit.

A torna segítséget nyújt a mozgáskoordináció javítására, értelmi akadályozottság, autisztikus jellemzők esetén. Alkalmazható eltérő fejlődésmenetet, illetve eltérő beszédfejlődést mutató, hiperaktív, figyelemzavaros, tanulási, megértési- és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekeknek. A terápiát minden esetben vizsgálat előzi meg, ami az anamnézis felvételéből és a gyermek állapotának felméréséből áll.

A felmérés eredménye megmutatja, hogy egyéni vagy csoportos terápiára van-e szükség.

Kinek ajánlott a TSMT torna?

 • 1-12 éves korú,
 • óvodában, iskolában magatartási, tanulási vagy beilleszkedési zavarokkal küzdő,
 • ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) tünet együttessel diagnosztizált,
 • a fejlődésmenetben megkésett vagy a „normálistól” eltérő jeleket mutató,
 • akaratlan, ismétlődő, mozgás vagy hangadást (tic) végző,
 • figyelemzavaros,
 • autisztikus tüneteket mutató,
 • beszédgondokkal küzdő, beszédhibás,
 • mozgásban „ügyetlen”,
 • mozgáskoordinációs nehézségekkel,egyensúly-zavarral küzdő gyermekeknek.

A módszer célja

Olyan ingerek pótlására törekszik, amelyek egyrészt kimaradtak, vagy elégtelennek bizonyultak az adott gyermek korai életszakaszában (magzati, csecsemő, kisgyermekkor). Ugyanakkor törekszik a kóros, vagy kórosnak minősülő reflexek gátlására. Tematikus fejlesztési lehetőséget nyújt több korosztály számára. A terápia célja nagy- és finommozgások fejlesztésére.

A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatok egymásra épülnek és a gyermekek fejlődéséhez igazítva folyamatosan nehezednek.

Javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, az idegrendszer érését.

« 2 A 2 »

A TSMT szenzoros terápia hatásai

 • az idegrendszer érési folyamatainak elősegítése
 • az idegrendszeri sérülés tüneteinek csökkentése
 • a szenzoros integráció folyamatának idegrendszeri szintű megtámogatása
 • egészséges fejlődésmenet kialakítása
 • az izomtónus normalizálása
 • kóros reflexek gátlása
 • a fiziológiás mozgásfejlődés megtámogatás
 • a testi és pszichés terhelhetőség fejlesztése
 • a figyelmi funkciók fejlesztése
 • az általános mozgáskoordináció javítása (egyensúly, testkontroll, szem-kéz, szem-láb koordináció, ritmuskészség, rugalmasság, mozgástervezés, szerialitás, stb.)
 • irányíthatóság, együttműködési készség fejlesztése
 • feladathelyzet elfogadtatása, feladattudat javítása
 • az ingerületi-gátlási illetve önszabályozási mechanizmusok fejlesztése
 • monotónia tűrés, kitartás fejlesztése
 • kudarctűrés fejlesztése
 • tudatos mozgástervezés, mozgásszervezés fejlesztése
 • beszédértés, beszédkészség fejlesztése
 • az iskolaérettséghez szükséges készségek kialakítása